Enstitü Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Müdürün Mesajı

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması; Sağlık , Sosyal ve Fen Bilimlerinin tek birim altında 14 Şubat 2019 tarihli ve 755(30686) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin ilk yüksek lisans ve doktora programı Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beden Eğitimi ve Spor, Tiyatro,  işletme (Doktora), Türk Musikisi Sanatta Yeterlik, Tekstil ve Moda Sanatta Yeterlik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Programlarıdır.

2004-2005 yıllarından itibaren bu yana giderek artan farklı alanlarda bilim uzmanlığı ve doktora programları yürütülmektedir.

Üniversitemizin Sosyal Bilimler alanında; İşletme, Tekstil ve Moda Tasarım ve Konservatuar Bölümü Sanatta Yeterlilik olmak üzere 3 doktora programı bulunmaktadır. Sosyal Bilimlerin İşletme, Psikoloji, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Tiyatro, Türk Musikisi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Fotoğraf ve Video,  Grafik  Tasarımı  ve  Turizm  İşletmeciliği   isimli 9 yüksek lisans programı vardır. Sosyal Bilimler alanında 97 öğrenci doktora programından,  999 öğrenci yüksek lisans programından mezun olmuştur. Fen Bilimleri alanında ise Mimarlık Bölümünün doktora programından 3 öğrenci mezun olmuştur.

Fen Bilimleri üniversitemizin en geniş yüksek lisans yelpazesine sahip olan alanıdır.  Mimarlık, İç Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Uygulamalı Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programları ve Mimarlık Doktora Programı olarak toplamda 9 yüksek lisans programı ve 1 doktora programı bulunmaktadır. Bu programlardan yüksek lisans mezunu 100 kişidir.

Sağlık Bilimleri alanında ise Hemşirelik doktora programı 2010 yılından beri devam etmektedir. Hemşirelik doktora programından 13 öğrenci mezun olmuştur.

2018  yılında  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’  nda doktora programı açılarak öğrenci kabul edilmesi  2018 Güz döneminde  başlamıştır.

Sağlık Bilimlerinde yüksek lisans programı; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beden Eğitimi ve Spor, Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi, Hemsirelik programları ile devam etmektedir. Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans mezunumuz 306’dır.

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; lisansüstü eğitimi, lisans derecesi alan öğrencilere, aldığı lisans eğitimine dayalı olarak, ilgi duyduğu bilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek hem uzmanlaşma hem de bilim dünyasına katkıda bulunma fırsatı sağlar. Bu programlardan üretilen araştırma, proje ve tezlerin Haliç Üniversitesi yayını ve dergi park üyesi olan Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Dergilerinde basılma imkanı sağlar. 

Üniversitemiz, lisansüstü programları aracılığıyla bilim dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli, alanında yetkin ve deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilere bağımsız araştırma yapma, özgün ve üst düzeyde eser ortaya koyma becerisi geliştirmeyi hedeflemektedir.