Programlar

ADAY ÖĞRENCİ

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri uluslararası işletmelerinin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönetim konularında analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Rekabetin artan oranda yaşandığı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında başarılı kılmak programın temel amacıdır.

Program, teorik ve güncel bilgileri pratik tecrübelerle birleştirerek öğrencilere aktarmayı amaçlayan nitelikli öğretim kadrosu ile eğitim yapmaktadır. Aynı zamanda, turizm işletmeciliği alanında sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yöneticileri yetiştirecek donanıma sahip alt yapı mevcuttur.

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na kayıtlı olan öğrencilere işletme ve iktisadın temel bilim dallarında yer alan dersler İşletmecilik Anabilim Dalındaki yüksek lisans programları ile ortak olarak verilmekte ve turizm alanındaki derslerde de; turizm sektörünün ve turizm eğitiminin analizi, yüksek lisans programının değer iddiası, hedeflenen başarı kriterleri, programın statüsü, turizm eğitiminde değişmeler ve stratejik düşünceyi geliştirebilecek dersler okutulmaktadır.

Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını;

  • Lisans eğitimlerini Turizm İşletmeciliği, İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında tamamlamış olanlar,
  • Farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve Turizm sektöründe kariyer yapmak isteyenler,
  • Turizm alanında akademik kariyer yapmak isteyenler,
  • Turizm sektöründe bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyenler ve bu sektörde yönetici olmayı hedefleyen kişiler tercih edebilirler.

 Doç. Dr. Nur ÜNDEY

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı