Programlar
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar bilimleri ve teknolojide son on yıldaki gelişmeler günlük yaşamı her yönüyle etkilediği gibi, her türlü işletmeyi de derinden ilgilendirmektedir. Yönetimde bilişim meslek dalının uzmanlarına olan gereksinme giderek artmaktadır.

Ülkemizde, bilişim meslek dalının her düzeyinde doğrudan bilişim uğraşılarına hedef alan eğitim verilmektedir. Diğer yandan, bilişimin özellikle yönetimdeki uygulamalarını konu alan çalışma alanında, işletmeler ve kamu ya da özel tüm kurumlarda, yönetim eğitimli bilişim uzmanlarına ve bilişim eğitimli yönetim uzmanlarına gerek duyulmaktadır. KOBİ lerin on binleri bulan sayısı nedeniyle, bu çalışma alanı gençlerimize önemli istihdam alanı açmaktadır.

Bilişimdeki güncel teknik gelişmeler arasında, bilgisayar ağları ve Web teknolojileri ile bunlar üzerinde kullanılan uygulama dizgeleri başı çekmektedir. Özellikle, Web tabanlı iş uygulamaları günümüzde e-iş ve e-ticaret gibi kavramları pratik uygulamalara dönüştürmüştür ve giderek e-yönetimin yerleşmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, yönetim bilişim dizgeleri uzmanlığı, modern yönetim uygulamaları ile bilişim tekniklerini eşit ağırlıkta birleştirmelidir.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Yüksek Lisans Programı, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme disiplinlerinin ortak katkıları ile yönetim bilişimi alanında yukarıda anılan kapsamda bir Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS – Management Information Systems) Uzmanlık programıdır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda Seminer ve Yüksek Lisans Tezi zorunlu dersler olup, bunların haricinde 21 kredilik 7 tane seçmeli ders alınması gerekmektedir. Tezsiz programda ise Yüksek Lisans Dönem Projesi zorunlu olup, 30 kredilik 10 adet seçmeli ders alınması gerekir.