Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dokümanlar

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
Ders Muafiyet Formu 16.10.2020
Lisansüstü Öğrenci İş Akış Süreci 03.01.2021
Tez Proje Teslim Süreci 19.12.2020
Tez Sınav Tutanağı 06.06.2020
Doktora Sanatta Yeterlik İmzalı Tez Onay Sayfası 06.06.2020
Yüksek Lisans İmzalı Tez Onay Sayfası 06.06.2020
Tez Yazım Kılavuzu 12.06.2019
Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu 10.09.2019
Tez Yazım Şablonu 11.07.2019
Tez Öneri Formu 12.06.2019
Danışman Öneri Formu 12.06.2019
Tez Önerisi Komisyon Raporu 12.06.2019
Öneri Formu 12.06.2019
Tez Konu Değişikliği Formu 12.06.2019
Danışman Değişikliği Öneri Formu 12.06.2019
Tez/Dönem Projesi Sunuş Formu 12.06.2019
Doktora Sanatta Yeterlilik Tez Sunuş Formu 15.06.2020
Takip formu 12.06.2019
Tez Teslim Tutanağı 12.06.2019
Tez Basım Formu 12.06.2019
Tez Dönem Kabul Formu 12.06.2019
Cd Etiketi 12.06.2019
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 12.06.2019
Stajyer Performans Değerlendirme Formu 12.06.2019
Doktora Tez İzleme Ara Rapor 12.06.2019
Doktora Sanatta Yeterlilik Başvuru Dilekçesi 12.06.2019
Doktora Sanatta Yeterlilik Sınav Tutanağı 12.06.2019