Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dokümanlar

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
G1-Lisansüstü Öğrenci İş Akış Süreci 18.10.2022 Genel
G2-Ders Muafiyet Formu 18.10.2022 Genel
G3-Ders Ekle-Çıkar Formu 18.10.2022 Genel
G4-Stajyer Performans Değerlendirme Formu 18.10.2022 Genel
G5- Haliç Üniversitesi Dönem Projesi/Tez Yazım Rehberi 18.10.2022 Genel
G6-Tez Dönem Projesi Yazım Formatı Uygunluk Formu 18.10.2022 Genel
G7-Mazeret Sınavı Başvuru Formu 25.11.2022 Genel
M1-Danışman Atama Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M2-Danışman Değişikliği Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M3-Tez Dönem Projesi Öneri Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M4-Tez Konu Değişikliği Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M5-Tez Dönem Projesi Sunuş Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M6-Yüksek Lisans İmzalı Tez Onay Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M7-Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M8-Tez Teslim Tutanağı 18.10.2022 Yüksek Lisans
M9-Tez Basım Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M10-Tez Dönem Projesi Kabul Formu 18.10.2022 Yüksek Lisans
M11-Tez Dönem Projesi Sınav Tutanağı 18.10.2022 Yüksek Lisans
M12-Yüksek Lisans CD Etiketi 18.10.2022 Yüksek Lisans
M13-Dönem Projesi CD Etiketi 18.10.2022 Yüksek Lisans
D1-Danışman Atama Formu 18.10.2022 Doktora
D2-Danışman Değişikliği Formu 18.10.2022 Doktora
D3-Tez Öneri Formu 18.10.2022 Doktora
D4-Tez Konu Değişikliği Formu 18.10.2022 Doktora
D5-Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi 18.10.2022 Doktora
D6-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 18.10.2022 Doktora
D7-Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 18.10.2022 Doktora
D8-Doktora Tez İzleme Ara Rapor 18.10.2022 Doktora
D9-Doktora Sanatta Yeterlik Tez Sunuş Formu 18.10.2022 Doktora
D10-Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu 18.10.2022 Doktora
D11-Tez Teslim Tutanağı 18.10.2022 Doktora
D12-Tez Basım Formu 18.10.2022 Doktora
D13-Tez Kabul Formu 18.10.2022 Doktora
D14-Tez Sınavı Tutanağı 18.10.2022 Doktora
D15-Doktora / Sanatta Yeterlik İmzalı Tez Onay Formu 18.10.2022 Doktora
D16-Doktora CD Etiketi 18.10.2022 Doktora