Müdür Slider

Prof.Dr. Zafer Utlu

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdür

Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Ege Üniversitesinden almıştır. Doçentlik Unvanını 2010 yılında YÖK Üniversiteler Arası Kuruldan Makine Mühendisliği alanında almıştır. Prof. Dr. Zafer UTLU’ nun zengin bir Uluslararası ve ulusal araştırma tecrübesi bulunmaktadır.

Beş adet TUBİTAK Ulusal, İki Adet Uluslararası proje, bir adet İSTKA, bir adet UNDP, altı adet de BAP ve Kurumsal Proje olmak üzere onbeş proje yürütmüştür.

Prof. Zafer Utlu'nun Web of Science ve Scopus kapsamındaki dergilerde yayınlanan 63 adet Uluslararası ve Ulusal dergilerde 67 araştırma niteliğinde olmak üzere 130 makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Yurtiçi ve Yurt dışında düzenlenen Uluslararası bilimsel toplantılarda toplam 76 tebliği bulunmaktadır.

Çeşitli Üniversitelerde Makina Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, Rektörlük, Rektör Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

Araştırma Alanları: Enerji ve ekserji analizi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Depolama, Atık ısı geri kazanım sistemleri , İçten yanmalı motorlar, modelleme ve simülasyon, Alternatif yakıtlar, Enerji ekonomisi ve Isı pompalarıdır.

Temel Alanları: Makine Mühendisliği, Termodinamik, Enerji, Isı Transferi , Akışkanlar Mekaniği, İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma,
 

Detaylı CV

TV Programları ve Konuşmalar
Makaleler
Bildiriler
Kitaplar
Projeler ve Raporlar