Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Lisansüstü Hocalarımızın Bilimsel Çalışmaları

06.09.2020

Lisansüstü hocalarımızın akademik yayınlarına aşağıda ilgili yayının adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer

Makale adı: Evolution of bipedalism

Dergi adı: Comparative Kinesiology of Human Body

Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz

Makale adı: Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis in Turkey: an epidemiological study

Dergi adı: The Spine Journal

Makale adı: Respiratory Function in Adolescent Girls With Mild and Moderate Idiopathıc Scoliosis

Dergi adı: The Journal of Turkish Spinal Surgery

Dr. Öğr. Üy. Seda Saka

Makale adı: Validity and Reliability of the Turkish Version of the London Chest Activity of Daily Living Scale in Obstructive Lung Diseases

Dergi adı: Turkish Thoracic Journal

Makale adı: The effect of temporomandibular joint disorder on postural disorders

Dergi adı: Annals of Clinical and Analytical Medicine

Makale adı: The comparison of acute and chronic static stretching exercises on the vertical jumping capacity

Dergi adı: Annals of Clinical and Analytical Medicine

Makale adı: Genç Kadınlarda Premenstrual Sendromun Yorgunluk Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Dergi adı: Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu 

Makale Adı: Topical co?delivery of platelet rich fibrin and tranexamic acid does not decrease blood loss in primary total knee arthroplasty compared to the standard of care: a prospective, randomized, controlled trial

Keywords: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

Makale Adı: Does the Application of Platelet-Rich Fibrin in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Enhance Graft Healing and Maturation? A Comparative MRI Study of 44 Cases

Dergi Adı: Orthopaedic Journal of Sports Medicine

Makale Adı: High Tibial Osteotomy

Yayın yeri: Tibia Pathology and Fractures, Intech Open

Makale Adı: Ön çapraz bağ yaralanması sonrası cerrahi tedavide tespitseçenekleri

Dergi Adı: TOTBİD Dergisi

Makale Adı: Osteotomi sonrası rehabilitasyon ve spora yeniden dönme

Dergi Adı: TOTBİD Dergisi

Makale Adı: The effect of temporomandibular joint disorder on postural disorders

Dergi Adı: Annals of Clinical and Analytical Medicine

Makale Adı: The comparison of acute and chronic static stretching exercises on the vertical jumping capacity

Dergi Adı: Annals of Clinical and Analytical Medicine

Doç. Dr. Nuray TEZCAN, Doç. Dr. Ece ÜNÜR, Dr. Öğr. Üy. Seda SAKA (Editörler)

Kitap Adı: Farklı Bakış Açılarıyla Sağlık

Kitap Yayınevi: Ekin Yayınevi


Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğr. Üy. Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ

Makale Adı: Evaluation of vitamin D levels and body mass indexes of university employees

Dergi Adı: Bangladesh Journal of Medical Science


Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr. Esra Kasapbaşı

Makale Adı: Determination of theoretical calculations by DFT method and investigation of antioxidant, antimicrobial properties of olive leaf extracts from different regions

Dergi Adı: Journal of Food Science and Technology

Dr. Öğr. Üyesi Ayyub EBRAHİMİ

Makalenin Adı: Recent Advances in Targeting of Breast Cancer Stem Cells Based on Biological Concepts and Drug Delivery System Modification.

Derginin Adı: Advanced Pharmaceutical Bulletin

Makalenin Adı: Relation between Immune cell response and stemness genes expression in breast cancer; A new approach in NANOG gene and Let7-a expression in breast cancer cell lines.

Derginin Adı: Immunopathol Persa

Dr. Öğr. Üyesi Sahra KIRMUSAOĞLU

Makale Adı: Evaluating the effectiveness of anti-tuberculosis treatment by detecting Mycobacterium tuberculosis 85B messenger RNA expression in sputum 

Dergi Adı:  Journal of Infection and Public Health 

Makalenin Adı: Improved beta-Lactam Susceptibility Against ica-Dependent Biofilm-Embedded Staphylococcus aureus by 2-Aminothiazole

Derginin Adı: Clinical Laboratory

Makalenin Adı: Identification of ica-dependent biofilm production by Staphylococcus aureus clinical isolates and antibiofilm effects of ascorbic acid against biofilm production

Derginin Adı: Journal of Clinical Pathology

Makalenin Adı: The Prevalence of Periodontal Pathogenic Bacteria in Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Derginin Adı: Clinical Laboratory

Makalenin Adı: Evaluating the effectiveness of anti-tuberculosis treatment by detecting Mycobacterium tuberculosis 85B messenger RNA expression in sputum

Derginin Adı: Journal of Infection and Public Health

Makalenin Adı: Association between human leukocyte antigen gene polymorphisms and multiple EPIYA-C repeats in gastrointestinal disorders

Derginin Adı: World Journal of Gastroenterology

Makalenin Adı: The association between cagL and cagA, vacAs/m, babA genes in patients with gastric cancer, duodenal ulcer, and non-ulcer dyspepsia related to Helicobacer pylori

Derginin Adı: Acta Gastro-Enterologica Belgica

Kitabın Adı: Staphylococcus and Streptococcus

Yayınevinin Adı: IntechOpen. London, United Kingdom

Kitap Bölümünün Adı: Introductory Chapter: An Overview of the Genus  Staphylococcus and Streptococcus

Yayınevinin Adı: IntechOpen. London, United Kingdom

Ana Haber Bülteni Röportaj Adı: Koronavirüsün bulaşması bu kadar kolay!

Kanal Adı:  Show TV

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Feyza TUFAN DÜLGER

Makalenin Adı: Determining WRKY transcription factors related to salinity stress response in wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.)

Derginin Adı:  Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi  

Makalenin Adı:  Investigation of rice (Oryza sativa L.) retrotransposons in different taxa

Derginin Adı:  Genetic Resources and Crop Evolution

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KANCA DEMİRCİ

Makalenin Adı: Determination of genetic changes of Rev-erb beta and Rev-erb alpha genes in Type 2 diabetes mellitus by next-generation sequencing

Derginin Adı:  GENE

Arş. Gör. Anıl Cebeci

Makale Adı: Whole-Genome Sequence of Geobacillus thermoleovorans ARTRW1, Isolated from Armutlu Geothermal Spring, Turkey

Derginin Adı: Microbiology Resource Announcements

Kitap Bölümü: Introductory Chapter: An Overview of the Genus Staphylococcus and Streptococcus.

Kitap Adı: Staphylococcus and Streptococcus


Grafik Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü GEZER

Makale Adı: Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Grafik Tasarımdaki Kullanım Alanlarının Reklam Grafiği Üzerinden İncelenmesi 
Dergi: JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH

Makale Adı: The Symbolic Language of Turkish Motifs And Its Place In Graphic Design

Dergi:SMART JOURNAL

Makale Adı: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Türk Sembollerinden Geyik ve Çağdaş Grafik Tasarım Ögesi Olarak Kullanımı 
Dergi: SSS JOURNAL

Makale Adı: Afiş Tasarımında Postmodern Yansımalar 

Dergi: JOSHAS JOURNAL

Makale Adı: Tasarımda Özgünlük Kavramı - Grafik Tasarım Ürünleri Üzerine Bir İnceleme

Dergi: ATLAS JOURNAL


Beden Eğitimi ve Spor Y.O

Dr. Öğretim Üyesi Melek Yeşim KURUOĞLU

Makale Adı: Yerel yönetimlerin sunduğu fiziksel aktivite hizmetleri, çalışmayan kadınların günlük yaşamını nasıl etkiler? İstanbul ilinde bir nitel araştırma örneği

Dergi: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  

Makale Adı: Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda uyarlanmış su içi egzersizlerin, sosyal beceriler üzerine etkisi

Dergi: Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Kitap içi bölüm: Hemofili Hastalığında Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Süreğen Hastalıklarda Egzersiz (Editör: Doç. Dr. Menşure AYDIN), Nobel Akademik Yayıncılık, Haziran, 2020. ISBN No: 978-625-402-326-2 


Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN

Kitap Adı: Geçmişten Geleceğe KAPALIÇARŞI, İstanbul’da “Çarşı”dan, “Kapalıçarşı”ya Dönüşen 560 Yıllık BÜYÜK BİR KÜLTÜR, TASARIM VE TİCARET MİRASININ ANA EKSENİ: KAPALIÇARŞI

Yayın Evi: İstanbul Ticaret Odası Yayını, Ekim 2019, İstanbul

Kitap Adı: Sanayi Devrimi’nin Önemli Yansıması: Osmanlı İmparatorluğu DOKUMA SANAYİİNİN TEMEL TAŞI  FESHANE-İ AMİRE” (1834-1986)

Yayın Evi: İBB Kültür AŞ (yayın için teslim edildi,  Haziran, 2019), İstanbul

Kitap Adı:  “Geleneksel Türk Dericilik Sanayiinden Sanayi Devrimi’ne Geçişin Boğaziçi’ndeki Temsilcisi: BEYKOZ DERİ VE KUNDURA FABRİKASI”

Yayın Evi: Beykoz Belediyesi Yayını (yayımlanmak üzere Eylül, 2019 tarihinde teslim edildi), İstanbul

Kitap Adı:  ENDÜSTRİ TASARIMININ AYAK İZLERİNDE

Yayın Evi: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, Ocak 2019, Ankara

Bildirinin Adı: BİZ BUGÜN NİÇİN BİR ARADAYIZ ?

Bildirinin Yapıldığı Yerin Adı:  “Design For Export” Projesi Ödül Töreni açış bildirisi, 11 Haziran 2019, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul

Bildirinin Adı:  CUMHURİYET VE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ

Bildirinin Yapıldığı Yerin Adı:  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 29 Ekim Töreni açılış bildirisi, 29 Ekim 2019, İstanbul

Bildirinin Adı:  Sanayi Devrimi’nin Boğaziçi’ndeki Temsilcileri, BEYKOZ DERİCİLERİ VE BEYKOZ CAMCILARI

Bildirinin Yapıldığı Yerin Adı:  Beykoz Belediyesi, “Beykoz Sempozyumu” açılış bildirisi, 6 aralık 2019, İstanbul

Bildirinin Adı:  TÜRKİYE’DE İÇMİMARLIK MESLEĞİNİN KAYNAKLARI VE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM

Bildirinin Yapıldığı Yerin Adı:   İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık Bölümü “ULUSAL İÇMİMARLIK SEMPOZYUMU” açılış bildirisi, 19 Aralık 2019, İstanbul

Doç. Dr. S. Selhan YALÇIN USAL

Kitap Adı:  Şengül Öymen Gür’e Armağan Mimari Yansımalar

Bölüm adı:   İstanbul’da Kapalı Yerleşmelere Çok Yönlü Bir Bakış: Tüketim, Medya ve Bireyselleştirme (A Broad Perspective on Gated Communities in Istanbul: Consumption, Media and Customization)

Yayın Evi: YEM Yayınları, Editör: G. K. Heinz ve D. Yasar, ISBN:9786257008075.

Öğr. Gör. Sezin Eryılmaz

Makale Adı:  Tasarımla Rekabet Avantajı: Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Bir İnceleme

Dergi Adı:  Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s. 85-107, Cilt:3 Sayı:1.


Mimarlık 

Dr. Öğr. Üyesi Jülide EDİRNE ERDİNÇ

Makale Adı: Türkiye’de Mobilya Sektörünün Durumu ve 2000’li Yıllardan Sonra Küreselleşme Etkisi ile Değişimi

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAKIR KIASIF

Makale Adı: Su Yönetimi ve Yapı Endüstrisindeki su etkin otel tasarımları: İstanbul’daki Leed sertifikalı sürdürülebilir otel karşılaştırmaları

Dergi: Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi

Makale Adı: Türkiye’deki Sürdürülebilir Yüksek ÖğretimYapılarının Etkin Kaynak Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Sempozyum Bildirisi: Water Efficient Technologies For Sustainable Homes: The House Residence Bomonti Sample

Sempozyum: Virtual XIV TTMD International HVACR Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6267205)

Dr. Öğr. Üyesi Eda SELÇUK

Makale Adı: Türkiye’de İnşaat Projelerinde Çalışanların İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tutumlarının Değerlendirilmesi

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi


İç Mimarlık

Prof. Dr. Füsun SEÇER KARİPTAŞ

Makale Adı: Mikro Hacimlerde Mobilya Sistemleri

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Makale Adı: Mikro Konutların İç Mekân Tasarımının İncelenmesi

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Makale Adı: Türkiye'de Mobilya Sektörünün Durumu ve 2000'li Yıllardan Sonra Küreselleşme Etkisi ile Değişimi

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bildiri Adı: Tasarlanan Mekanın Retoriği

Bildiri Şekli: Tam Metin Bildiri / Sözlü Sunum

Makale Adı: Geçmişin Elektrik Santralleri Nasıl Günümüzün Sanat Mekanları Oldu?

Dergi: Yapı Dergisi

Makale Adı: Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Çelik Strüktürlerin Kullanımı: Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği

Dergi: Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Makale Adı: Konut İç Mekanına Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Dergi: Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Mimarlık Dergisi

Doç. Dr. Sariye Selhan YALÇIN USAL

Makale Adı: Universal design in interior architecture education: The case of store design

Dergi: ICONARP ( International Journal of Architecture & Planning )

Bildiri Adı: Kule Tipi Kapalı Yerleşmelerde Kullanıcı Beklentileri ve Kitlesel Bireyselleştirme Yaklaşımları (User Expectations and Mass Customization Approaches in Gated Towers)

Bildiri Yeri: XI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, ”Mimarlık ve Ekonomi” - XI. International Sinan Symposium, ”Architecture and Economics”

Kitap Bölümü Adı: Şengül Öymen Gür’e Armağan Mimari Yansımalar, Bölüm adı:(İstanbul’da Kapalı Yerleşmelere Çok Yönlü Bir Bakış: Tüketim, Medya ve Bireyselleştirme (A Broad Perspective on Gated Communities in Istanbul: Consumption, Media and Customization)

Kitap Yayınevi: YEM Yayınları 

Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Kemal YURTTAŞ

Makale Adı: Günümüz Çağdaş Sanatinda Disiplinlerarasi Bir Kavram Olarak Posthuman Beden

Dergi: International Social Sciences Studies Journal

Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÜNVER

Makale Adı: Distopik Bilim Kurgu Sinemasında Gelecek Meka?nları ve Mimari O?ngo?ru?ler 

Dergi: Yedi / Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi 

Çalıştay Adı: Beden/Mekan Manipülasyonu, MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri ile workshop haftası kapsamında beden ve mekan ilişkileri üzerine çalıştay

Çalıştay Yeri: Mef Üniversitesi

Çalıştay Adı: Ritmin Görsel Sökümü, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile ’Tasarım ve Mekan Algısı I’ dersi kapsamında ritim ve tasarım üzerine disiplinlerarası çalıştay

Çalıştay Yeri: Haliç Üniversitesi

Çalıştay Adı: Ritmin Görsel Sökümü, İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile ritim ve tasarım üzerine disiplinlerarası çalıştay

Çalıştay Yeri: İstinye Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sennur HİLMİOĞLU

Workshop Adı: Unification İstanbul: Monotypic Variety

Workshop Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi


Psikoloji 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Türk 

Makale Adı: Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal ve Davranışsal Bağımlılıklara İlişkin Bakış Açıları ve Bilgi Düzeyleri

Derginin Adı: Bağımlılık Dergisi

Makale Adı: Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme

Derginin Adı: Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Erbay

Kitap Adı: Adli Görüşme: Amaç, Yöntem ve Teknikler

Yayınevi: Kriter Yayınevi

Kitap Adı: Adli Raporlama

Yayınevi: Kriter Yayınevi

Kitap Adı: Suç Mekanı Olarak Okullar (1)

Okullarda Suç Davranışları ve Suçun Azaltılmasında Kullanılabilecek Müdahale Programları (2)

Yayınevi: Eğitim ve Okul Yazıları Kitabı

Makale Adı: Juvenile Sex Offenders in Turkey: A Study on Offense Characteristics, Risk Factors, and the Differences Between Juvenile Sex Offenders and Other Juvenile Offenders

Derginin Adı: Crime & Delinquency.

Makale Adı: Descriptive Analysis of Reasons of Participating Literacy Courses and Effects of Being Literate

Derginin Adı: Journal of Education for Life

Makale Adı: Reasons of Drug Use Among Children in Terms of Protective and Risck Factors

Derginin Adı:  Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Makale Adı: Tarihin Psikojenik Teorisi

Derginin Adı: Turkiye Klinikleri Psikotarih


Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Temel Savaşkan 

Makale Adı: Determination of Dry Wear Properties of Zn-30Al-Cu Bearing Alloys in Terms of Their Copper Content and Working Conditions Including Pressure and Sliding Velocity

Dergi: Journal of Materials Engineering and Performance

Makale Adı: Influence of T5 heat treatment on the microstructure and lubricated wear behavior of ternary ZnAl40Cu2 and quaternary ZnAl40Cu2Si2.5 alloys / Einfluss der T5 Wärmebehandlung auf das Gefüge und das geschmierte Verschleißverhalten von der ternären ZnAl40Cu2-und der quaternären ZnAl40Cu2Si2,5-Legierung

Dergi Adı: Materials Science & Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik). 51, 3 (2020)383–390. DOI 10.1002/mawe.201800222.

Prof. Dr. Zafer Utlu 

Makale Adı: Thermophotovoltaic applications in waste heat recovery systems: example of GaSb cel

Dergi: International Journal of Low-Carbon Technologies 15 (2), 277-286

Makale Adı: Synthesis and characterization of salt-impregnated anodic aluminum oxide composites for low-grade heat storage

Dergi: International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 27 (1), 112-118

Makale Adı: Photovoltaic system configurations: an occupational health and safety assessment

Dergi: Greenhouse Gases: Science and Technology

Makale Adı: Modelling of energy and exergy analysis of ORC integrated systems in terms of sustainability by applying artificial neural network

Dergi: International Journal of Low-Carbon Technologies

Arş. Gör Abdullah Cihan Özdemir 

Makale Adı: Wetting of single crystalline and amorphous silicon surfaces: effective range of intermolecular forces for wetting

Dergi: Molecular Simulation

Makale Adı: Effect of Rocker Double Lambda Mechanism on Mobile Robot

Dergi: Journal of Young Investigators


Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AY

Makale Adı: Relationship Between the Problem-Solving Skills and Empathy Skills of Operating Room Nurses

Dergi Adı: Journal of Nursing Research

Makale Adı: Do Individual and Vocational Features Affect Nurses' Job Satisfaction and Organizational Trust Levels?

Dergi Adı: Arch Health Sci Res

Dr. Öğr. Üyesi Seda Çağlar

Makale Adı: The effect of Yakson and Gentle Human Touch methods on pain and physiological parameters in preterm infants during heel lancing

Dergi Adı:  Intensive and Critical Care Nursing

Makale Adı: Effect of Intravenous Infiltration Management Program on Peripheral Intravenous Catheter Success and Infiltration in Hospitalized Infants

Dergi Adı: Journal of Nursing Care Quality

Makale Adı: The Effect of Sunflower Seed and Almond Oil on Preterm Infant Skin: A Randomized Controlled Trial

Dergi Adı: Advances in Skin & Wound Care

Prof. Dr. Sevil İnal

Makale Adı: The effect of external thermomechanical stimulation and distraction on reducing pain experienced by children during blood drawing

Dergi Adı: Pediatric emergency care

Makale Adı: Effects of three different methods used during heel lance procedures on pain level in term neonates

Dergi Adı: Japan Journal of Nursing Science

Makale Adı: The Effect of Individualized Developmental Care Practices in Preterm Infants

Dergi Adı: Complementary Medicine Research

Makale Adı: Evaluation of Efficient Postnatal Breastfeeding Status in Mothers

Dergi Adı: Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi

Doç. Dr. Serap Balcı

Makale Adı: The Effect of Acupressure on Acute Pain During Venipuncture in Children: Implications for Evidence?Based Practice

Dergi Adı: Worldviews on Evidence?Based Nursing

Makale Adı: The Effect of Earmuffs on Physiological Parameters in Preterm Infants: A Systematic Review

Dergi Adı: Current Pediatric Reviews

Makale Adı: Impact of the odors of vanilla extract and breast milk on the frequency of apnea in preterm neonates

Dergi Adı: Japan Journal of Nursing Science


Uygulamalı Matematik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇERÇİ

Makalenin Adı:  Kuratowski Theorems in SoftTopology

Derginin Adı:  Adıyaman University Journal of Science

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Halit TALİ

Makalenin Adı:  Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Somatizasyon ve Duygusal Öz Farkındalık Üzerinden Şiddet Tahmini

Derginin Adı:  Adli Tıp Bülteni