Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalının amacı; Beden Eğitimi ve Spor bilimine ilişkin konuları araştırabilen, sorgulayabilen, analiz ve sentez yapabilen, uygulayabilen ve de bunu yaparken tüm teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilecek nitelikli, yetkin, toplumsal sorumluluk alabilen kişileri yetiştirmektir.

Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Beden Eğitimi ve spor alanında nitelikli ve dinamik öğretim elemanı kadrosu ile spor bilimlerindeki tüm gelişmelere ve ihtiyaçlara göre belirlenmiş teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerini içeren ders programı uygulanmaktadır. Laboratuvarımız yüksek lisans, doktora tezleri ve bilimsel çalışmalar için başka bilim dallarına da hizmet verebilecek çok kapsamlı, yeni teknoloji ekipmanlara sahiptir.

Yüksek lisans ve doktora programlarına spor bilimleri dışında başka bilim dallarından öğrencilerde kabul edilmektedir. Alan dışı öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz en az yedi ders ve bir seminer alarak uluslararası yeterli AKTS ile mezun olabilmektedir. Mezunlarımız, bilim insanı olabilir ya da spor endüstrisinin tüm alanlarında iş yapabilirler. Öğrencilerimize burs imkânları da verilmektedir.

Prof. Dr. Aysel Pehlivan

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

 Kampüs Bilgisi 5. Levent