Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Hakkında

Programımız 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında başlamış olup, mevcut güçlü kadrosunun yanı sıra alanında uzman kurum dışından görevlendirilen öğretim üyeleri ile de yenilikçi hedeflere yönelik eğitim alt yapısına sahiptir. Günümüzde sağlık ve beslenme ilişkisine yönelik farkındalığın artması ile birlikte bu alanda ileri düzey eğitimin de önemi artmıştır. Akademik camiada ve sahada doktora eğitimini tamamlamış öğretim elemanı eksikliği ise beslenme ve diyetetik doktora programının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Beslenme ve Diyetetik doktora programının amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışan, toplu beslenme sistemleri, beslenme bilimleri ve toplum beslenmesi alanlarında ileri düzeyde bilgiye sahip, yaratıcı düşünceyi ön plana çıkartarak araştırma ve uygulamalarda bulunan, özgürlükçü, bilimsel, bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı, alanındaki yenilikleri izleyen akademisyen bakış açısına sahip bilim insanları yetiştirmektir.

Genel Bilgiler


Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dahil azami dört yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 18.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:  Eğitim 5.Levent Yerleşkesi’ndeki dersliklerde yapılacaktır.

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz döneminde, dönem içinde bir kez yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ayında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı