Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgiler

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü, lisansüstü düzeyde mesleki eğitim veren sayılı kurumdan biridir. Bölümün akademik kadrosu multidisipliner yapıdadır. Gıda-beslenme-sağlık konularında eğitim veren, alanında uzman öğretim üyesi/elemanlarından oluşmaktadır. Ana bilim dalından mezun olanlar uzman diyetisyen unvanı alırlar. Eğitim 5. Levent Yerleşkesinde yapılmaktadır.

Bölümün Amacı ve Hedefleri

Yüksek Lisans Eğitim programı, günümüzde hızlı bir gelişme gösteren ve branşlaşarak beslenme biliminin değişik alanlarında faaliyet gösteren, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyerek uzmanlaşmış diyetisyen (beslenme ve diyetetik uzmanı) yetiştirilmesini sağlamak amacı ile eğitim vermektedir. Yüksek lisans programında elde edilen bilgiler ile nitelikli, araştırmacı, yaratıcı, konusunda uzman ve doktora yapabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız; sağlık gereksinimlerine uygun araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak bilime katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmek, beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen, gerekli beslenme politikaları geliştirebilen, besin seçimi ve beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen, beslenme eğitimi verebilen, sağlığı geliştirici, hastalıklardan koruyucu ve tedavide etkin diyet faktörleri için gerekli alt yapıyı oluşturabilen, bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi, bilimsel literatürü takip eden, yorumlayan, disiplinler arası çalışmalara açık, bilimsel toplantılarda sunabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlayabilen, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan,  istatistik yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip uzman diyetisyenler yetiştirmektir.

Mezunların Çalışma Alanları

Tedavi Kurumları; yataklı ve ayaktan tedavi veren tüm özel ve kamu kuruluşları,  Toplu beslenme yapılan kuruluşlar; kreşler, yuvalar ve anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, üniversiteler, yaşlı bakım evleri (huzurevleri), bankalar, resmi daireler, silahlı kuvvetler, hastaneler, oteller, lokantalar, fabrikalar, hızlı-hazır yemek sistemleri (fast-food), yemek üretimi yapan ve dağıtan yemek fabrikaları, turizm işletmeleri, işçi ve memur çalıştıran diğer tüm kamu ve özel kuruluşlar, Toplum sağlığı hizmetleri; sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı merkezleri, ağırlık denetimi merkezleri, güzellik salonları, jimnastik salonları, spor merkezleri, işçi ve yaşlı beslenmesi uygulayan kurumlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. kamu kuruluşları ile FAO, WHO, UN, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, Besin endüstrisi, Besin denetimi ve beslenme laboratuvarları, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, Araştırma kurumları, Beslenme ve diyet araştırma merkezleridir.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, lisansüstü düzeyde mesleki eğitim veren sayılı kurumdan biridir. Bölümün akademik kadrosu multidisipliner yapıdadır. Gıda-beslenme-sağlık konularında eğitim veren, alanında uzman öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, günümüzde hızlı bir gelişme gösteren ve branşlaşarak beslenme biliminin değişik alanlarında faaliyet gösteren, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyerek uzmanlaşmış diyetisyen (beslenme ve diyetetik uzmanı) yetiştirilmesini sağlamak amacı ile eğitim vermektedir. Yüksek lisans programında elde edilen bilgiler ile nitelikli, araştırmacı, yaratıcı, alanında uzman ve doktora yapabilecek yeterliliğe ulaşmış öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.   Amacımız; beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen, gerekli beslenme politikaları geliştirebilen, besin seçimi ve beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen, beslenme eğitimi verebilen, sağlığı geliştirici, hastalıklardan koruyucu ve tedavide etkin diyet faktörleri için gerekli alt yapıyı oluşturabilen, bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi, bilimsel literatürü takip eden, yorumlayan, disiplinler arası çalışmalara açık, bilimsel toplantılarda sunabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlayabilen, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan,  istatistik yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, sağlık gereksinimlerine uygun araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak bilime katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmektir. Üniversitemiz bünyesinde Beslenme ve Diyetetik bilim dalında kazanılan uzmanlık, mezun öğrencilerimizin başarıları göz önüne alındığında; akademisyen olarak başarılı bir şekilde ilerleyerek, sporcu diyetisyenliği, kurum diyetisyenliği gibi branşlaşarak veyahut kendi özel kliniklerinde ve kamu kurumlarında isimlerinden söz ettiren başarıları ile ayrıcalıklı olduklarını ortaya koymaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZERSON KOÇ

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı