Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, yaygın kullanım alanları ve birçok alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye geniş katkısı nedeni endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Açılan dersler; bilgisayar ağları, yeni nesil ağlar, gerçek zamanlı sistemler, dağıtık ve paralel işleme, veri tabanı sistemleri, yazılım mühendisliği, yapay zekâ, veri madenciliği, bulanık (fuzzy) sistemler, görüntü işleme, sistem modelleme konularında yoğunlaşmıştır. Ders havuzu, dünyada bilgisayar ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yenilenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli programda toplam 21 kredilik ve 120 AKTS kredilik 7 adet seçmeli ders, Seminer ve Yüksek Lisans Tezi zorunlu dersler alınması gerekmektedir. Tezsiz programda ise toplam 30 kredilik ve 100 AKTS kredilik 10 adet seçmeli ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi zorunlu ders alınması gerekir. 

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarımızda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz güncel teknolojileri öğrenme  ve yenilikçi bir tez/dönem projesi çalışması yapılmasını teşvik eden, alanında uzman bir danışman ile çalışma yapma fırsatı bulurlar.

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin, çalışmalarını güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda yönlendirerek hedeflerine ulaşmalarını sağlamak temel ilkemizdir. Yüksek lisans programlarımızda öğrencilerimize bilgisayar bilimleri, bilgisayar donanımı, yazılım mühendisliği, yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak seçimlik dersler sunulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalımız içerisinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız yer almaktadır. Programlarımıza Bilgisayar Mühendisliğinin pek çok disiplin ile etkileşimde olması, ilgili disiplinlere yapabileceği katkılar göz önünde bulundurularak oldukça geniş skalada; tüm mühendislik alanları ve fen bilimleri alanlarından lisans derecesi elde etmiş  öğrencileri kabul etmekteyiz.  Farklı alanlardan mezun öğrencilerimiz lisans öğrenimlerinde elde ettikleri bilgileri Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarımızdan edindikleri kazanımlar ile birleştirerek akademik ve profesyonel hayatlarında yenilikçi, multidisipliner, bütünleştirici bakış açısına sahip olurlar. Tüm lisansüstü öğrencilerimizi hedefleri doğrultusunda yönlendirerek araştırmacı bir biçimde Bilgisayar Mühendisliği alanında donatmak ilkesindeyiz.

Bölümümüz içerisinde yapılan tüm lisansüstü tezlerinin araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilmesi, öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara ve aktivitelere katılımı teşvik edilmektedir. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan tüm öğrencilerimiz doktora programlarına devam edebilecek nitelikte sorgulayıcı, araştırmacı ve akademik yetkinlikte yetiştirilirler.

İlk öğrencimizi aldığımız 2004 yılından bu yana lisansüstü programlarımızdan mezun ettiğimiz çok sayıda öğrencimiz bugün akademisyen olarak meslektaşımızdır, çeşitli yurtiçi yurtdışı kurumlarda yönetici olarak öğrencilerimizin, araştırmalarımızın destekçisidir ve başarılarıyla gururumuzdu

Dr. Öğr. Üyesi Ülviye HACIZADE

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı