Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için üniversite eğitimi konusunda büyük atılımlar yapılması gerekmektedir. Mühendislik Bilimlerinin gelişmesi bu amaca ulaşma çerçevesinde önemli adımlardan biri olacaktır. Bu bağlamda, Endüstri Mühendisliği altyapısının sağlamlaştırılması da ülkemizde ekonominin gelişmesi açısından son derece önemli bir faktördür. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans disiplini ile yetişecek nitelikli mezunların bu hedefe ulaşmada katkı sağlayacakları öngörülmektedir. 

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip olan kişiler, kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından, sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde kalite ve verimliliğin arttırılmasından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasından sorumlu olabilirler. Bir işletmenin kendi özgün uğraşıları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yaparlar. Bunun yanında, iş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi, işyeri düzenleme, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, maliyet ve bütçe kontrolü, kalite yönetimi ve ergonomi alanlarında da çalışabilirler.

Günümüzde özellikle büyük ölçekli işletmeler için Endüstri Mühendislerine ihtiyaç vardır ve yüksek lisans derecesine sahip Endüstri Mühendisliği istihdamı her geçen gün artmaktadır. Üretimle ilgili işletmelerin yanı sıra, bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, turizm, ulaşım, sağlık, vb. sektörlerde yer alan hizmet işletmelerinde de endüstri mühendisleri artan oranda çalışmaktadır. Bu bağlamda, farklı disiplinlerden başarı ile mezun olmuş öğrencilerin de Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimine kabul edilmelerine imkân sağlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (21 AKTS) + 4 seçmeli ders (28 AKTS) + Seminer (11 AKTS) + Tez (60 AKTS) ile Tezli Yüksek Lisans Programını toplan 120 AKTS ile tamamlamış olurlar. Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrenciler 3 zorunlu ders (21 AKTS) + 7 seçmeli ders (49 AKTS) + Dönem Projesi (30 AKTS)  ile  (Toplam 100 AKTS) eğitimlerini tamamlamış olurlar.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip olan kişiler, alanında yetkin, araştıran ve sorgulayan, yeniliklere öncülük edebilen, endüstrinin gereksinimlerini karşılama potansiyelini geliştirmiş nitelikte oldukları için rekabet gücüne sahip uzman kişilerdir. Kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından, sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde kalite ve verimliliğin arttırılmasından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasından sorumlu olabilirler. Bir işletmenin kendi özgün uğraşıları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yaparlar. Bunun yanında, iş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi, işyeri düzenleme, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, maliyet ve bütçe kontrolü, kalite yönetimi ve ergonomi alanlarında da çalışabilirler.

Endüstri Mühendisliği, günümüzde özellikle büyük ölçekli işletmelerde tam anlamıyla tanınmakta ve Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansına sahip olan mezunların istihdamı her geçen gün artmakta ve tercih edilmektedir. Üretimle ilgili işletmelerin yanı sıra, bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, turizm, ulaşım, sağlık, vb. sektörlerde yer alan hizmet işletmelerinde de zamanla endüstri mühendisleri artan oranda çalışmaktadır. Bu bağlamda, farklı disiplinlerden başarı ile mezun olmuş öğrencilerin de Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansına kabul edilmelerine imkân sağlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programımızın akademi ve iş dünyasından gelen deneyimli öğretim üyeleri,  kuvvetli altyapısı ve sosyal imkanları ile sizleri ülkemiz ve dünyada rekabet edebilir mühendisler olarak yetiştirme gayretindedirler.

Üniversitemiz Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunlarımız mesleki tercihlerini akademik dünyada yer almak veya işletmelerin üretim ve yönetim alanlarında yer almak şeklinde gerçekleştiriyorlar. Mezunlarımızdan birçoğu işletmelerde üretim alanlarında yenilikleri takip ederek planlama, organizasyon, verimlilik, esneklik gibi alanlarda yeteneklerini göstererek işletmelerine önemli katkılar sağlarken bir diğer kısmı da yönetim alanlarında üretim planlama ve kontrol, satın alma, insan kaynakları, satış pazarlama gibi alanlarda görev almaktadır. Kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmakta Yüksek Lisans derecesinin sağladığı disiplin  oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Sizleri de Yüksek Lisans programlarımıza bekleriz.

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÖZGÜN KİBİROĞLU

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı