Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans Programı

Üniversitemizde lisans öğrenimi 2005-2006 öğrenim yılından itibaren verilen Endüstri Ürünleri Tasarımı alanının yüksek lisans programı, 2011-2012 öğrenim yılında açılmıştır. Programın temel hedefi, “üretim-tüketim-yatırım” kapsamındaki her türlü araç-gereç, ulaşım, otomotiv, ambalaj gibi çok değişik ürünlerin tasarımındaki gerçek tasarımcı ve tasarım yöneticisi ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu program ile, endüstrimizin karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarının giderilmesine katkıda bulunulması, Türk endüstrisine tasarım ve tasarımcı desteği sağlanması ve hem yerel, hem de küresel sorunlar ile ilgili tasarım çalışmaları ve araştırmaları yaparak yaratıcı çözümleri hayata geçirecek olan yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı yüksek lisans programının interdisipliner niteliği, programın araştırma ve uygulama alanlarında endüstri ile ilişkilerinin kurulması bağlamında önemlidir. Endüstri ürünleri tasarımı tezli/tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, hazırlayacağı akademik çalışma ile endüstride karşısına çıkacak tasarlama, üretim ve pazarlama sorunlarına karşı hazırlanmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans Programı; tasarım araştırmaları ve tasarım yöntemleri, ürün yönetimi ve stratejisi, endüstri ilişkileri, tasarım ve sosyo-ekonomik ilişkiler, kullanıcı ve ürün geliştirme ilişkileri, evrensel tasarım yaklaşımları, sanayi mirası, modüler tasarım ilkeleri, sürdürülebilirlik ve tasarım ile, tasarım hukuku gibi çalışma alanlarıyla ufuk açan bir eğitim ve araştırma programıdır.

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak öğrencilerin, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Seramik, Seramik ve Cam, Grafik, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Tekstil ve Moda Tasarımı, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği dallarının birinden lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sınavı sayısal türünden en az 55 puan almaları (tezsiz program için ALES şartı aranmaz) gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adaylar, güz veya bahar akademik döneminde başvuruda bulunabilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından atanan bir komisyon tarafından yapılan mülakat ve genel değerlendirme sonrası başarılı olan adaylar programa kesin kayıt hakkı kazanırlar.  

Tezli programa kayıt yaptıran öğrenciler toplam 60 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersler ile 60 AKTS’lik Yüksek Lisans Tezini, Tezsiz programa kayıt yaptıran öğrenciler ise Dönem Projesi ile birlikte toplam 90 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanabilmektedirler.

Mezunlar, üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde bilimsel araştırma çalışmaları imkânı bulabilmekte, endüstride veya tasarım alanında faaliyet gösteren ofislerde araştırma-geliştirme, tasarım ve tasarım yönetimi dallarında görev alabilmektedirler. 

 Kampüs Bilgisi 5. Levent