Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Eğitim programı, günümüzde hızlı bir gelişme kaydeden ve branşlaşarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’ un değişik alanlarında faaliyet gösteren, toplum sağlığında fizyoterapi açısından koruyucu yaklaşım prensiplerini uygulayan, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyerek yaşam kalitesinin artırılması yönünde çalışan, fizyoterapinin özel konularında uzmanlaşmış fizyoterapistlerin yetiştirilmesini sağlamak amacı ile eğitim vermektedir. Yüksek lisans programında elde edilen bilgiler ile nitelikli, araştırmacı, yaratıcı, konusunda uzman ve akademisyen olabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Programımızın temel amacı, lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgileri derinleştirmek, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmek, farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini öğrenmek ve geliştirmek, bilgi edinmeyi, sunmayı, yaymayı ve bilgi tartışmayı geliştirmektir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında kazanılan uzmanlık, devlet ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacağından, amaçların ne ölçüde gerçekleştiği, yüksek lisans yapmış olan fizyoterapistlere duyulan yoğun talepten anlaşılmaktadır. Yüksek lisans öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin hepsinin özel sektörde veya kamu kuruluşlarında çalışması ve tercih edilmesi bunun bir göstergesidir. Akademik alanda da uzman fizyoterapistlerin eksikliği, sürekli artmakta olan öğretim elemanı ihtiyacı ile görülebilmektedir.

Programımızın eğitim dili Türkçe’dir. Dersler, haftanın günlerine yayılmış olarak 18.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim 5. Levent Yerleşkesinde yapılmaktadır.

Kayıtlarımız Güz ve Bahar dönemlerinde birer kez yapılmaktadır. Başvurular ve mülakat tarihleri ile ilgili bilgiler dönemlik olarak internet sitemizde yayınlanmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri belirtilen tarihlerde tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programı, lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgileri derinleştirmeyi, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştirmeyi, farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini öğrenmeyi ve geliştirmeyi, bilgi edinmeyi, sunmayı, yaymayı ve bilgi tartışmayı amaçlar. Bu program ile araştırma ve bilimsel çalışmalara açık, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki ileri bilgi ve becerilere sahip, kanıta dayalı fizyoterapi programları organize edebilen, toplum sağlığında fizyoterapi açısından koruyucu yaklaşım prensiplerini uygulayan, teknolojik gelişmeleri takip ederek yaşam kalitesinin artırılması yönünde çalışan ve fizyoterapinin özel konularında uzmanlaşmış fizyoterapistler yetişir.

Farklı alanlarında uzmanlaşmış akademik kadro ile öğrencilere güncel literatür taramalarına dayalı çalışmalar yapma, ulusal ve uluslararası kongrelere katılma, yayın çıkarma ve projelere katılma imkanı sunulur.

Programın mezunları “Uzman” unvanını alır. Mezunlar çok çeşitli istihdam olanaklarına sahip olur. Bunlardan bazıları; yatarak tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, okullar, spor kulüpleri, bakım evleri gibi yurt içinde veya yurt dışında çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulurlar. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı ve akademisyen olarak da çalışabilirler. Kazanılan uzmanlık, devlet ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacağından, yüksek lisans yapmış olan fizyoterapistlere duyulan yoğun talepten anlaşılmaktadır. Yüksek lisans öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin özel sektörde veya kamu kuruluşlarında çalışması ve tercih edilmesi bunun bir göstergesidir.

Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı