Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bu programın amacı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanında eğitim vererek, çağdaş sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş uzmanlar yetiştirmektir.

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi mezunları sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde yönetici pozisyonlarında çalışabilmektedirler. Sağlık Bakanlığı’na bağlı teşkilatlarda, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, diğer kamu ve özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Eğitim Dili:  Türkçe

Eğitimin Süresi: Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tez/ dönem projesi dâhil azami süreleri;  Tezli Yüksek Lisans Programı için altı yarıyıl ve Tezsiz Yüksek Lisans için üç yarıyıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak genellikle 19.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Eğitim Yeri: 5. Levent Yerleşkesi

Adres: Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 15 34060 Eyüp/İSTANBUL

Telefon : (0 212) 924 24 44  - 444 2542

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılın iki ayrı periyodunda yapılmaktadır. Gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

Başvuru Tarihleri:

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

İşletme ve İktisat alanı dışındaki alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Programı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve güçlü bir bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkriptleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadırlar. Temel işletmecilik derslerinin verildiği bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar.

Kabul Koşulları:

  • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak,
  • Tezli program için (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almış olmak.
  • Alan dışından gelen öğrencilere Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
  • Tezsiz program da ALES şartı aranmaz.

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Haliç Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı çağdaş sağlık kurumlarının profesyonel yönetim süreçlerini başarıyla yönetecek yönetici adaylarını yetiştirmeyi ya da mevcut yöneticilerin profesyonel gelişimlerini sağlamayı, yönetim yetkinliklerini arttırmayı ve güncel yönetim yaklaşımlarını ve tekniklerini en iyi şekilde öğrenerek uygulamaya geçirmelerini hedeflemektedir. Bu program; Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanında eğitim vererek, çağdaş sağlık kurumlarının yönetim süreçlerini verimli, etken ve ekonomik olarak planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve denetleme konusunda yeterli düzeye ulaşmış, toplam kalite yönetiminin mükemmellik modeli ilkelerini özümseyerek kişisel ve iş yaşam kalitesiyle fark yaratabilen, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık, pozitif psikolojik sermayesini kurumsal katma değer yaratmada kullanabilen, örgütsel davranışın bireysel ve kurumsal performansa etkisi alanında eğitim, bilgi ve yetkinliğe sahip, sorumluluk bilinci yüksek, sürekli öğrenmeyi ve etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Haliç Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Mezunları sağlık sektörünün çeşitli düzeylerinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışabilmekte ya da kısa süre içerisinde yöneticilik pozisyonlarına terfi edebilme imkânına kavuşabilmektedirler. Program mezunları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı teşkilatlarda, özel ve kamu hastanelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, özel sigorta şirketlerinde, ilaç şirketlerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

Programa farklı bilim dallarından öğrenciler de kabul edilebilmektedir. Alan dışı öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri verilmektedir. Çeşitli grup indirimleri uygulanabilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATAN TARLACI

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı