Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun da belirtilen esaslar içerisinde ülkemiz için gerekli olan sağlık elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1998 yılında lisans açılmıştır.

2003 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında doktora programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı olarak açılmıştır.

Amaçlarımız

Hemşirelik lisans eğitimi almış olan öğrencilerin alanlarında yetkili ve söz sahibi olmaları amacıyla hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alacak, tüm bunları yerine getirirken kanıta dayalı araştırmalar yapmak ve mesleğinde yaratıcı ve değişim ajanı olan, aldığı bilgiler doğrultusunda analiz ve sentez yapabilecek, akademik ve klinik alanı buluşturacak yaptığı araştırmalarla mesleğe katkıda bulunabilecek uzman ve doktoralı hemşireler yetiştirmek.

Günlük yaşam içinde toplum, aile ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olan ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulundurabilen, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayarak bakımlarını planlayabilen, uygulayacak,  ve değerlendirerek, sağlık ekibinde söz sahibi olabilen, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; profesyoneller yetiştirmektir.

Misyonumuz

Ulusal ve Uluslararası standartlarda mesleki yeterliliğe sahip, araştırma yapabilen, yaptığı araştırmalarla mesleğe katkıda bulunabilen, girişimci, çözüm odaklı, birey ve toplum için bilimsel, teknolojik, yeniliklere açık ve yenilikleri takip eden, kültürel alanlardaki gelişmelerle, ekip çalışmasına inanan, etik kurallar doğrultusunda yüksek kalitede hizmet veren; insan haklarına saygılı, sağlığın geliştirilmesinde ve korunmasında tüm gayretiyle çalışan hemşireler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Hemşirelik bilim ve sanatını en üst düzeyde kullanabilen, toplumun sağlık bakımına duyarlı, eleştirel düşünceye sahip, empati yeteneği yüksek, değişime ve gelişime açık, alanında uzman, nitelikli mezunları ile Ülkemizde ve Dünyada marka olabilmek.

Hedeflediğimiz Mezun Hemşire Modeli

  • Toplumun sağlığını yükseltmede araştırmalar yapabilecek,
  • Yetiştiği alanda bilim ve sanatta en iyi düzeyde olabilecek,
  • Değişim ajanı olarak bakımda yeni metotlar geliştirerek bakım verebilecek.

 Kampüs Bilgisi 5 Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu uzman kadrosu, kaliteli ve verimli eğitimi ile, klinikte mezunları kabul gören ve tercih edilen bir üniversitedir. 2000 yılından beri kaliteden ödün vermeden verdiği ve uygulama ağırlıklı eğitimi ile sektörde ilk sıralarda yer almaktadır.

Eşitlik, adalet, özgecilik, estetik, insan onuru, gerçeklik, özgürlük gibi temel hemşirelik değerlerini öğrencilerimize kazandırarak, mesleğe kaliteli bir eğitim almış hemşireler yetiştirerek hemşirelik mesleğinin gelişim ve ilerlemesini desteklemek amaçlarımız arasındadır.

Hemşirelik bölümümüz  lisansüstü programlarından çok sayıda doktora ve yüksek lisans mezunu vermiştir. Vakıf  üniversiteleri arasında ilk doktora programı açan üniversitedir. Bu eğitim deneyimi ve kalitesini halen devam ettirmektedir. 

Yüksek lisans ve doktora mezunlarımız, çeşitli üniversitelerde  akademisyenlik(öğretim üyeleri), hastanelerde hemşirelik hizmetleri müdürlüğü, eğitim hemşiresi, uzman hemşire gibi görevlerde başarı ile hizmet etmektedir. Hemşirelik mesleğinin araştırmacı, eğitimci, uzman, danışmanlık, uygulayıcılık  özelliklerini  alanda da başarılı şekilde  sürdürmektedirler.

Prof. Dr. Siber ERKAL İLHAN

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı