Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı mühendislik veya temel bilim akademik programları arasında disiplinler arası bir programdır. Tek başına bileşeni olan matematik,  bilgisayar bilimleri, kimya, fizik alanlardan daha fazla ve genellikle bu alanların içine tam olarak sığmayacak konu alanlarına sahiptir. Bu kapsamda çeşitli mühendislik alanlarında (makine, kimya, malzeme, bilgisayar mühendisliği), matematik, fizik ve moleküler biyoloji ve genetik bilimleri alanlarıyla ilişkilidir.  Bu program ile özgün bilimsel araştırmaların en üst seviyede yapılması için gerekli akademik ortam geliştirilmektedir.

Bu programın amacı öğrenciyi belirli bir disiplinde eğitim almış tek bir bilim adamı rolünden çıkarıp çoklu disiplinlerde farklı altyapılara sahip takım içinde çalışabilen kişilere dönüştürmektir. Bunun için disiplinler arası araştırma takımlarında çalışacak bilimsel hesaplama konusunda uzman kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu akademik dereceye sahip olabilmek için sayısal metotlarda en son becerilerle eğitilmek, bu teknikleri, yazılım geliştirme araçlarını ve uygulamalarını mühendislik ve fen alanlarında kullanabilmeye dayanır.    Bu programdan mezun olan adaylar başka enstitü doktora programlarına katılmaya adaylardır.

Etkili ve düşük masraflı bilgisayarların erişilebilirliği sebebiyle, gerçek deneylerin masraflı ve imkânsız olduğu hallerde, modele dayalı hesaplama deneyleri günümüzde karmaşık sistemlerin analizi ve tasarımına yönelik standart bir yaklaşım halini almaktadır. Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans Programı mezunları, temel bilimler ve mühendislik alanlarında sınıf ve laboratuvar derslerinin birleştirilmesiyle harmanlanan bir deneyim neticesinde kazandıkları multidisipliner bilgiyi kullanarak hesaplama problemlerine çözümler üretebileceklerdir.

Bu programda, yüksek lisans öğrencileri, bilimsel sorunları ve mühendislik problemlerini çözmek için modern hesaplamalı bilim teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitim almaktadır. Yeni teknolojik sorunlar ve bunlarla bağlantılı olarak araştırmalarda karşılaşılacak güçlükler büyük oranda hesaplama modellemelerine ve sorun çözme yöntemlerine dayanmaktadır. 

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans programı, toplam 4 yarıyıl olup Bologna sürecinde 120 AKTS ile mezuniyet hakkı vermektedir. İlk 2 yarıyıl 60 AKTS’lik dersler tamamlandıktan sonra öğrencilerin yüksek lisans tezlerini, program çatısı altında toplanan değişik disiplinlerde ki öğretim üyelerimiz ile yaparak 60 AKTS’yi daha tamamlamaları gerekmektedir. Yüksek lisans mezuniyetinden sonra öğrenciler yurtiçi ve yurtdışı doktora programlarına teşvik edilerek akademisyenliğe yönlendirilmektedir. Ancak, isteyen öğrencilerin sektörde çalışmaları da mümkündür.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Hesaplamılı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans programı tezli bir program olup disiplinler arasıdır.  Bu program bilimsel araştırma ve mühendislik alanlarında karşılaşılan kompleks gerçek hayat problemlerinin çözümü için büyük ölçekli simülasyonların ve yüksek başarımlı hesaplamanın kullanıldığı teorik bir programdır. Günümüzde gelişen bilgisayar teknolojisi, fizik, kimya gibi alanların birleştirilmesi ile deneysel olarak yapılabilen birçok şeyin teorik olarak hesaplamaları yapılabilmektedir. Elde edilen sonuçlar deneysel çalışmalara öncülük yapmaktadır. Ayrıca deneysel olarak açıklanamayan birçok reaksiyon mekanizmasının açıklanmasına katkıda bulunulmaktadır. Bu programa fizik, kimya, matematik ve mühendislik alanlarından mezun öğrenciler alınmaktadır.  Yüksek lisans öğrencilerimiz çok geniş seçmeli ders havuzundan ilgi alanlarına göre istedikleri dersleri seçerek geniş öğretim üyesi kadrosu ile çalışma alanını belirleyebilirler. Bu programdan mezun olan öğrenciler bilişim teknolojisi, makine mühendisliği, malzeme mühendisliği ve kimya alanında doktora yapabilir ya da Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunabilirler.

Doç. Dr. Emine Esra KASAPBAŞI

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı Başkanı