Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne bağlı bulunan İç Mimarlık Yüksek Lisans programı, iç mimarlık lisans programlarından mezun olan öğrencilerin yanı sıra, mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı,  peyzaj mimarlığı, şehir bölge planlama, sahne tasarımı ve görsel iletişim alanlarından mezun olan öğrencilerin de kabul edildiği, disiplinler arası çalışan bir yapı sunmaktadır. Bu program kapsamında öğrenci kendi yoğunlaşmak istediği konuyu danışman hocalarının desteğiyle belirleyebilecek ve böylece kendi özgün bakışını keşfedebilecektir.

Tezli ve tezsiz olmak üzere yürütülen yüksek lisans programlarımızda, geleneksel iç mimarlık eğitiminin güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar ile birlikte şekillenmesine dikkat edilmektedir. Bu sayede mesleğin gereklerini günümüz şartlarının imkânları dâhilinde kullanabilen, köklü kurumsal kimlik özelliklerimizi diğer bilim dallarından edindiği bilgiler ile harmanlayabilen meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, planlayan ve detaylandıran, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış çağdaş iç mimarlar yetiştirmektir.

İç mimarlık alanında uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve akademik kariyer hedefleyen iç mimarlara çeşitli uzmanlık konularında derinlemesine çalışma ve araştırma imkânı tanımak, disiplin için ihtiyaç duyulan nitelikli akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak ya da mesleğin profesyonel uygulama ve yönetim kademelerinde iş bulma şansına sahip olabilmektedirler. Program, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte, bunların bazıları zorunlu, bazıları ise seçmeli dersler olarak yüksek lisans öğrencilerine sunulmaktadır. Program dört yarıyıl (iki yıl) sürelidir. Her dönem 30 olmak üzere toplam alınması gereken ECTS kredisi 120’dir. Programdan mezun olacak öğrencilere verilen unvan, ‘İç Mimari Tasarımda Yüksek Lisans Derecesi’ dir.

Dr. Öğr. Üyesi Sennur HİLMİOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı


 Kampüs Bilgisi 5. Levent

  YouTube hesabına ulaşmak için tıklayınız.

   Instagram hesabına ulaşmak için tıklayınız

Twitter hesabına ulaşmak için tıklayınız.   Twitter hesabına ulaşmak için tıklayınız.