Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır.

T.C.Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bünyesinde yer alan MBA Programı, yönetici adaylarına, problem çözücü, yetenek geliştirici ve uygulamaya dönük bir uzmanlık eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

İşletme Yüksek Lisans Programını;

  • Lisans eğitimlerini İşletmecilik, İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanlar,

  • İktisadi ve İdari Bilimler alanının dışında farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde meslek arayanlar ve bir mesleğe sahip olup da çalıştıkları alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen üniversite mezunları,

  • Bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu sektörü yöneticileri,

  • Teknik alanlarda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi çalışanlar, meslek değişikliğine gitmek isteyenler, yeni iş başvurusu yapanlar veya daha geniş anlamda yönetici kademelerine yükselmek isteyenler,

  • Akademik olarak kariyer yapmak isteyenler (Doktora vb.) seçebilirler.

  • Program, bilişim teknolojileri hakkında ve işletme bilimi ışığında eğitim internet bağlantılı, teknoloji ve dünya literatürünü kapsayan veri tabanı destekli bilgisayar laboratuarları ve görsel eğitim araçları ile zenginleştirilmiştir. 

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Günümüz küresel ve rekabetçi dünyasında, lisansüstü eğitim doğal bir zaruret haline gelmiştir. Rekabet edebilir entelektüel bilgi sermayesine sahip insan gücü, bir ülkenin en büyük kuvvetidir. Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile rekabet edebilir, bilgi sermayesine sahip olmanızı mümkün kılan bir eğitim almanızı sağlayacaktır.

İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile Türkiye’de daha nitelikli profesyoneller ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin; istihdam ve ihracata dayalı sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayabilmesi; nitelikli yatırımlara bağlıdır. Bunun için sağlıklı analiz yapabilen, yatırım projelerini değerlendirebilen, nakit yönetimi ve işletme yönetimine vakıf bireylerin yetiştirilmesi kilit noktadır.

Programlardan eğitim alan bireylerin; ülkemizin istihdam ve üretim gücüne güç katan yöneticiler, nitelikli proje analizi yapabilen ve fonları en verimli alanlarda yatırıma dönüştürebilme yetisine sahip profesyoneller olarak mezun edebilecek müfredat ve dersleri okutulmaktadır. Doktora programı mezunlarımızdan, doktor öğretim üyesi olarak istihdam olunanlar, yüksek lisans mezunlarımızdan önemli pozisyonlarda istihdam olunan öğrencilerimiz mevcuttur. Öğrencilerimizden, kendi üniversitemiz bünyesinde çeşitli pozisyonlarda istihdam olunan mezunlarımız yada henüz mezun olmamış öğrencilerimiz mevcuttur.

Prof. Dr. Nuri Gökhan TORLAK

İşletme Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı