Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Makine Mühendisliği; temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen genel bir mühendislik dalıdır. Makine mühendisliği lisans eğitim-öğretim programında sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim ve uygulama çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine sahip ve çevreye duyarlı mühendisler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans programının amacı ise, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda biri tezli diğeri tezsiz olmak üzere iki yüksek lisans programı bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim gören mühendisler lisansüstü düzeyde yeterli sayıda ders aldıktan sonra özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak yüksek lisans tezi, Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrenciler ise ders aşamasından sonra dönem projesi hazırlarlar. Her iki programı da başarı ile tamamlayan adaylar yüksek mühendis unvanı ile mezun olurlar.

Yüksek mühendis unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan bilimsel ve teknolojik problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapma deneyimi de kazanırlar. Diğer taraftan mezunlarımız kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda tasarım, imalat, kalite kontrolü ve AR-GE gibi birimlerde uzman veya yönetici olarak çalışabilirler.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent 

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Bilindiği gibi makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen elemanlar yetiştiren genel bir mühendislik dalıdır. Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı ise, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak ve araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir. Anabilim Dalımız Yüksek Lisans Programında öğrenim gören mühendisler lisansüstü düzeyde en az 60 AKTS tutarında ders aldıktan sonra özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak yüksek lisans tezi hazırlarlar. Bu öğrencilerimiz, tezlerini alanlarında uzman öğretim üyelerimizle yürütme şansına sahiptirler. Ders ve tez aşamalarından oluşan bu programı başarı ile tamamlayan adaylar Yüksek Makine Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz endüstriyel uygulamalarda karşılaşılan bilimsel ve teknolojik problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, geliştirme ve yayın yapma deneyimi de kazanırlar. Diğer taraftan mezunlarımız kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların tasarım, imalat, kalite kontrolü ve araştırma-geliştirme birimlerinde uzman veya yönetici olarak çalışabilirler. Akademisyen olmak isteyen mezunlarımız ise, doktora yaptıktan sonra üniversitelere başvurarak sırasıyla Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. ve Prof. Dr. gibi öğretim üyesi unvanları alabilirler.

Aramıza yeni katılacak olan yüksek lisans öğrencilerimize ders ve tez çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Temel Savaşkan

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı