Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Mimarlık Doktora Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Doktora programımız, Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış, araştırma-geliştirme çalışmalarını devam etmeyi planlanmış ve akademisyenliği hedeflemiş araştırmacı meslek insanları desteklenerek, özgür ve nitelikli, yüksek kültürel donanımlı bir ortamda bilimsel çalışmalarını ve elde edilen bilimsel-sanatsal bulguların en üst düzeyde kamuoyunda paylaşmalarını sağlamak amacındadır.

Araştırma geliştirme dünyasının kuram-uygulama bütünselliği içinde, dünya için bilim insanı yetiştirme hedefinde, en iyi şekilde beceri kazanmalarını sağlamaktadır. Hem akademik, hem de fiziksel bağlamda tasarım-mimarlık ortamı oluşturmak, çağın koşul ve gereklerine göre ve geleceğe yönelik olarak güncellenen, hızlı değişen dünyayı dikkate alan dinamik bir yapıya sahiptir. Akademik ortamın nitelikli eğitim-öğretim kadrosunun geliştirilmesine yönelik beklentileri karşılayacak, teknik ve entelektüel anlamda daha donanımlı olmalarını sağlayacak programları, İçinde bulunduğumuz kenti bir mimarlık laboratuvarı olarak değerlendirerek uygular. Programlar, katı, uzun süreler değişmeyen, bir izlenceyi uygulamak yerine, gelişen güncel bilgi ve ortamlara hızla uyabilmek için esnek yapılandırılan, her türlü değişimi, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri yorumlayan özgür, etik, yaratıcı, duyarlı, dinamik, yenilikçi, deneysel bir yapıda sürdürülür. Böylece hem akademik hayata devam etmek isteyen gençlere, hem de iş yaşamında yeni yetkinlikleri ve uzmanlıkları hedefleyen mimarlara gereken bilgi ve becerileri kazandırır.

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Doktora Programında, hem mimarlık kuram ve uygulamasında, hem de geniş anlamda pek çok ilgili disiplinlerde,  gerçek hayatla ilişkileri kurabilen, belirlenen ölçütler ve hedefler doğrultusunda gelişimi desteklenen alanında söz sahibi araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda özgün ve kültür mirasına saygılı ve bu mirasın kaynağında yer almanın bilinci ile çalışan nitelikli eğitim kadrosu ile yürütülen doktora programı, özgün ve başarılı akademisyenlerin yetişmesini desteklemektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAKIR KIASIF

Anabilim Dalı Başkanı


 Kampüs Bilgisi 5. Levent