Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalımızın yürütmekte olduğu yüksek lisans programları, lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilere mimarlık alanında daha geniş kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar yaparak mesleki anlamda gelişme olanağı sağlar. Bu program hem meslek pratiğinin içinde yer alan hem de akademik hayata adım atmak isteyen öğrencilerin mesleki yetkinliğini üst düzeye taşımasını hedefler. Öğrenciler konularında uzman profesyonel akademik kadrosu öncülüğünde, kapsamlı araştırma yöntemleri ve teknikleri kullanarak Anabilim dalımızın desteklediği ve organize ettiği geniş kapsamlı proje odaklı konularda ayrıntılı bilgiye ulaşmak, özümsemek ve çağımızın koşullarına ve gereklerine uygun deneyimler kazanırlar. Geleceğin meslek insanları olmak yanında gerçek birer entelektüel olarak, bugünün ve geleceğin tasarımcısı olacak şekilde eğitilirler. Lisansüstü eğitimimiz, meslek eğitimleri yanında yoğun mimarlık kültürü ve genel kültür gibi, ekonomik sistemler, bilimsel yöntemler, felsefi ve sanatsal gelişmeler gibi disiplinler arası çalışma alanlarını kapsar. Mimarlık ile sosyal düzlemlerin ilişkileri özellikle işlenerek, mimarın işlevlerini, mimarlık etiğini, mimarın toplumsal sorumluluklarını anlama ve ortaya koyma bilinci geliştirmek Mimarlık Anabilim Dalımızı özgün kılan hedefleri arasındadır.

Tezli yüksek lisans programında en az 21 kredi ders, 1 seminer ve tez; tezsiz yüksek lisans programında en az 30 kredi ders, 1 seminer ve bir dönem projesi yürüterek başarılı olan öğrenciler yükek lisans diploması almaya hak kazanırlar. Konuların kuramsal olarak işlendiği, pratik çalışmalar ve araştırmalarla desteklendiği eğitimde; mimarlık alanının temel prensipleri kapsamında, geniş bir disiplin yelpazesinde dersler ile öğrencilerimiz uzmanlaşır. Eğitim sürecine gerçek dünyayı araştırma olanağı sağlayan sektörel geziler, seminerler ve stajlar da katkı sağlar.

Özel sektörde, kamuda ve üniversitelerde iş imkânları mümkün olan yüksek lisans mezunlarımız, eğitimlerinde mimarlık bilgi teknolojileri, yapım ve uygulama yöntemleri, çağdaş mimarlık tarihi ve kuramları ve tasarım yöntemleri gibi konularda aldıkları mesleki bilgiler ile, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok kurumda, şantiyelerde ve mimarlık ofislerinde uzmanlık alanlarına göre üst düzey görevler alabilirler. Ayrıca üniversitemiz başta olmak üzere, yurtdışı ve diğer yurtiçi üniversitelerde mimarlığın doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olma imkânı elde ederler.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAKIR KIASIF

Anabilim Dalı Başkanı


 Kampüs Bilgisi 5. Levent