Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplinlerarası ve sürekli gelişen bir bilim dalıdır ve canlılığı oluşturan moleküllerin temel özelliklerini, yapı ve fonksiyonlarını, birbirleriyle etkileşimlerini ve etkileşim sonucu çıkan hücresel yanıtları araştırır. DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyarak genetik bozuklukların moleküler mekanizmalarını açıklamaya yönelik çalışmalar yapar.

Bu mekanizmaların moleküler düzeyde anlaşılması, tedavi ve tanı sürecine önemli bir katkı sağlar. Kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilebilmesi için hücre içi ve hücreler arası sinyallerin anlaşılması, hücresel mekanizmaların ortaya çıkartılması için vazgeçilmezdir. Bu bölüm, patolojik durumların moleküler mekanizmalarını araştıran ve bunları ortadan kaldırmak için çalışan kök hücre tedavileri, ilaç tasarımları, nanopartiküller ile tedavi, immünolojik tedaviler ve aşı üretimi gibi yeni terapötik stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kalp hastalıkları, diyabet, genetik bozukluklar, kanserin neden olduğu hücre sinyal problemleri, nörodejeneratif hastalıklar gibi kompleks sendromlar, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, kök hücre, bitki genetiği ve mikrobiyal genetik çalışmaları moleküler biyoloji ve genetik araştırma alanlarıdır.

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2004-2005 eğitim öğretim yılında kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, alanında uzman akademik kadrosu ile eğitim vermektedir. İyi planlanmış ve güncel teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda kanser, kök hücre, bitki biyoteknolojisi ve mikrobiyal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

Hastalıkların moleküler mekanizmalarının aydınlatılması için öğrencilerin moleküler biyoloji ve genetik alanında teorik ve laboratuvar uygulamalı dersler alarak, literatürü takip etmeleri ve güncel gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bu amaçla kanser araştırma laboratuvarı, kök hücre araştırma laboratuvarı, moleküler biyoloji uygulamaları laboratuvarı, moleküler biyoloji teknikleri laboratuvarı, RNA odası, karanlık oda, bitki biyoteknolojisi laboratuvarı ve biyoteknoloji laboratuvarı özelleşmiş Moleküler Biyoloji ve Genetik araştırma laboratuvarları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin çalışma amaçlı kullanabileceği bir proje odası bulunmaktadır.

Eğitimin bir parçası olarak, Moleküler Biyoloji ve Genetik'in farklı alanlarından konuk bilim insanlarının katılımıyla dersler ve seminerler de organize edilmektedir

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, moleküler biyoloji ve genetik konusunda güncel bilgiler üzerine teorik ve deneysel dersler içermektedir. Bologna sürecine göre, bu program 120 AKTS ile toplam 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitimin ilk iki döneminde öğrencilere ilgi alanlarına göre seçim yapmaları için Araştırma Metodolojisi ve Sunum Hazırlama Teknikleri, İleri Moleküler Genetik, İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri, Genetikte Özel Konular, İleri Hayvan Doku Kültürü, İleri Kanser Biyolojisi, Rekombinant DNA Teknolojisi gibi seçmeli dersler sunulmaktadır. Öğrencilerin ilk iki yarıyılda 60 AKTS’yi derslerle tamamladıktan sonra, kalan 60 AKTS’yi moleküler biyoloji ve genetik alanında deneysel olarak yaptıkları yüksek lisans teziyle tamamlamaları gerekmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sonunda öğrenciler akademik kariyerin devamı olarak doktora programlarına başvurmak üzere teşvik edilirler. Ayrıca AR-GE merkezleri, genetik tanı laboratuvarları, tüp bebek merkezleri, adli bilimler, tarım, hayvancılık ve ilaç gibi farklı sektörlerde alanında uzman, yetişmiş bireyler olarak istihdam edilmeleri hedeflenmektedir.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent