Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Günümüzde her alanda daha küçük dallara ayrılma ve bu dallarda ihtisaslaşma anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, başarılı sonuçlar için disiplinler arası ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacını zorunlu hale getirmektedir.

Ülkemizde yürürlükte olan kanunlar gereğince bağımsız denetime tabi olan işletmeler için Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uluslararası Denetim Standartları’na uyum açısından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’nca düzenlemeler yapılmaktadır. Bu hususta IASB (International Accounting Standards Board / Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından hazırlanan standartlarla uyum süreci gözetilmekte ve periyodik olarak güncellemeler yapılmaktadır. Muhasebe ve Denetim alanında küresel boyutta takip edilmesi ve uygulanması gereken bu güncellemelerin, lisans düzeyinde gerekli temel eğitimleri almış bireylere yüksek lisans programı kapsamında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı) ile Muhasebe ve Denetim alanındaki zorunlu uygulamaların genişletilmiş olması, bu alanlarda uzmanlaşmış bireylerin iş dünyasındaki gerekliliğini artırmış ve hem mesleki yeterlilik alanında eğitim almakta olan hem de mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olan bireylerin güncel gelişmeleri takip etmelerini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda eğitim vermekte olan yüksek lisans programı ile Muhasebe ve Denetim alanında uluslararası standartların takip edilmesi ve mevcut vergi yasalarının uygulanabilirlik düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunlarının yukarıda da ifade edilen gereklilikler çerçevesinde uzman denetim elemanları olarak yetiştirilmesi ve bu öğrencilerimize iş hayatına yönelik akademik formasyon kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Programın diğer bir amacı da ülkemizde Denetim alanında çalışacak öğretim üyesi birikimine katkıda bulunmaktır. Mezun öğrencilerimizden SMMM olarak çalışanlar bu yetkinliği alanlar mevcuttur.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÖZCAN

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı