Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır.

T.C.Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bünyesinde yer alan MBA Programı, yönetici adaylarına, problem çözücü, yetenek geliştirici ve uygulamaya dönük bir uzmanlık eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Günümüz küresel ve rekabetçi dünyasında, lisansüstü eğitim doğal bir zaruret haline gelmiştir. Rekabet edebilir entelektüel bilgi sermayesine sahip insan gücü, bir ülkenin en büyük kuvvetidir. Haliç Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile rekabet edebilir, bilgi sermayesine sahip olmanızı mümkün kılan bir eğitim almanızı sağlayacaktır.

Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Türkiye’de daha nitelikli profesyoneller ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin; istihdam ve ihracata dayalı sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayabilmesi; nitelikli yatırımlara bağlıdır. Bunun için sağlıklı analiz yapabilen, yatırım projelerini değerlendirebilen, nakit yönetimi ve işletme yönetimine vakıf bireylerin yetiştirilmesi kilit noktadır.

Programdan eğitim alan bireylerin; ülkemizin istihdam ve üretim gücüne güç katan yöneticiler, nitelikli proje analizi yapabilen ve fonları en verimli alanlarda yatırıma dönüştürebilme yetisine sahip profesyoneller olarak mezun edebilecek müfredat ve dersleri okutulmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHVECİ

Muhasebe ve Finansman Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı