Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik Programı

Ülkemizde üniversitelerde sayıları hızla artan Tekstil ve Moda Tasarımı bölümleri karşısında, sektör ihtiyacını karşılayacak düzeyde öğretim üyesi yetiştirilebilecek programlar yetersiz kalmaktadır. Öğretim üyesi gereksinimine ek olarak Tekstil ve Moda Tasarımı sanat alanında, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır.

Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik Programı, bilimsel çalışmalar yapabilecek yetkinlikte ve deneyimde akademisyenlerin yetişmesi amacıyla, moda tasarımı ve tekstil eğitimini çağdaş eğitim-öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapıyla zenginleştirmiştir. Sanatta Yeterlik Programına tekstil ve moda tasarımı alanı ve ilişkili konularda lisans veya yüksek lisans yapmış olanlar kabul edilmektedir.

Kültürel zenginliklerimizi yeni kuşaklara aktarabilecek, ayrıca sanatlar arası bütünleşmeyi sağlamak amacıyla tekstil sanatını “disiplinlerarası” olarak değerlendirecek, çağdaş yaklaşımda, bir Sanatta Yeterlik programı ile tekstil ve moda tasarımı eğitimine önemli bir katkı amaçlanmaktadır.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anasanat Dalı Başkanı Mesajı