Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı, 2006–2007 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Tekstil sektörü hem üretimde, hem ihracatta, hem de istihdamda Türkiye’nin çok önemli sektörlerinden biridir. Günümüzde, tekstil alanında, çağdaş teknik bilgilere sahip, yaratıcı-sanatçı kimlik ve kültürel birikimlerle donanmış, bilinçli ve uzman Tekstil ve Moda Tasarımcılarına gereksinim duyulmaktadır. Bu alandaki taleplerin tartışılmayacak düzeyde önemli olduğu görülmektedir. Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programının amacı, bu alanda nitelikli insan birikimini oluşturmak, Türk tasarım eğitiminin uluslararası düzeye taşınmasına katkıda bulunmak, araştırma yapmak, yapılmasını özendirmek ve sonuçların ilgili kesimlerce paylaşımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Tekstil malzemeleri, kavramları ve teknikleriyle sanat yapıtlarını üretebilen ve tekstil-giyim endüstrisinde öncü fikirleri yakalayıp bu sektörün istekleri doğrultusunda talepleri değerlendirecek nitelikli, araştırıcı tekstil ve moda tasarımcıları ile bu alanda akademisyenlerin yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programını;

  • Tekstil ve Moda tasarımcısı olarak; serbest tasarımcı olarak çalışmak isteyenler,

  • Tekstil ve Moda tasarımcısı olarak özel ve/veya kamu kuruluşunda, tasarım stüdyolarında, sinema ve televizyon kurumlarında, moda ve hazır giyim üreten tekstil ve dokuma fabrikalarında, kostüm ve sahne sanatları icra eden her türlü benzer kurum ve kuruluşlarda moda tasarımcısı olarak çalışmak isteyenler,

  • Akademik kariyer yapmak isteyenler seçebilir.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilm Dalı Başkanı Mesajı

Tekstil ve Moda Tasarımı lisansüstü programları ile öğrenciler, klasik tekstil alanında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar yapabilecek,  çağdaş düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlar oluşturabilecek seviyeye ulaşmaktadırlar. Eğitim programımız ile öğrencilerin kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi, teknoloji, bilgi, tasarım ve sanat sentezini kurabilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Lisansüstü programlardan mezun öğrencilerimiz, dokuma, triko, baskı, moda giyim, mücevher, deri ürün tasarım ve diğer uygulama alanlarında üst düzeyde görevlerde çalışmakta veya üniversitelerde akademisyen olarak görev almaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz tekstil ve moda tasarımı ile ilgili tüm alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara, bilimsel etkinliklere katılmakta, ödüller ve yurtdışı eğitim bursları kazanmaktadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN SÖZÜER

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı