Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında

2020-2021 eğitim yılında öğretime başlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilere her biri alanında yetkin ve deneyimli öğretim kadrosundan ders alma imkânı ve lisansüstü gelişimlerinin her aşamasının öğretim üyeleri tarafından yakından takip edildiği ve yönlendirildiği bir akademik yaşam ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu programı tercih eden öğrenciler İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının simgesi bölgelerden biri olan Haliç’te kütüphaneler, camiler, müzeler ve sanat galerilerinin arasında geleneksel ve modern değerlerin kaynaştığı bir sosyal hayatın parçası olacaktır.

Alan dışı başvuru yapılabilir. Ancak programa başvuran adaylardan temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisi ile orta seviyeli Osmanlı Türkçesi metinleri okuyup anlayabilmeleri beklenmektedir. Bu birikime sahip olmayan adaylar bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayarak programa devam edebilirler.

Tezli yüksek lisans programının yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatının alanlarından birinde uzmanlaşarak diğer yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimlerine devam edebilirler. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak ders verebilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Program Hakkında

2020-2021 eğitim yılında öğretime başlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilere her biri alanında yetkin ve deneyimli öğretim kadrosundan bütün alanlarda ders alma imkânı ve lisansüstü gelişimlerinin her aşamasının öğretim üyeleri tarafından yakından takip edildiği ve yönlendirildiği bir akademik yaşam ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu programı tercih eden öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının simgesi bölgelerden biri olan Haliç’te kütüphaneler, camiler, müzeler ve sanat galerilerinin arasında geleneksel ve modern değerlerin kaynaştığı bir sosyal hayatın parçası olacaktır.

Alan dışı başvuru yapılabilir. Ancak programa başvuru yapan adaylardan temel Türk Dili ve Edebiyatı bilgisi ile orta seviyeli Osmanlı Türkçesi metinleri okuyup anlayabilmeleri beklenmektedir. Bu birikime sahip olmayan adaylar bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayarak programa devam edebilirler.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında sunduğu ders çeşitliliğiyle öğrencilere zengin bir akademik ortam sağlamaktadır. Dil ve edebiyat birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki alandır. Bu nedenle öğrencilerin yüksek lisans eğitiminin ilk yılında Türk Dili ve Edebiyatının bütün sahalarında ders alma olanağına sahip olarak yoğunlaşmak istedikleri alana sağlıklı bir şekilde karar verebilmelerini ve bir alanda uzmanlaşmaya yönelirken diğer alanlarda da güncel bilgilere ulaşmaktan mahrum olmamalarını hedefliyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı çağdaş bilimsel yöntemlerle Türk Dili ve Edebiyatının bütün sahalarında özgün araştırmalar yapabilecek donanıma sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayarak kurulmuştur.

Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında sunduğu ders çeşitliliğiyle öğrencilere zengin bir akademik ortam sağlamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programımız yalnızca alanın lisans mezunlarına değil, dil ve edebiyata büyük ilgi ve heves besleyen, anadili ve edebiyatı hakkında güncel tartışmaları ve araştırmaları öğrenmek isteyen farklı alanlardan mezun öğrenci adaylarına da kapılarını açmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişimi, dil ve edebiyat alanlarında yararlanılan çağdaş bilimsel yöntemler hakkında bilgi birikimi edinmek ve edindiği bu birikimle yenilikçi projeler üretmek isteyen dil ve edebiyatseverleri aramızda görmeyi bekliyoruz. Tezsiz yüksek lisans programının yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, edindikleri entelektüel birikimle yayıncılık sektöründe ilerleyebilirler.

Prof. Dr. Abdullah Azmi Bilgin

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı