Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programı

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Sanatta Yeterlik Programı ile ülkemizin ve dünyanın kültürel zenginliklerini yeni kuşaklara aktarabilecek, ayrıca çağımızda sanatlar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla, müzik sanatını “disiplinler arası” olarak değerlendirecek bir öğrenci kitlesi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programımızla kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler, metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı profesyoneller yetiştirmek, yapılan araştırmalarla gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi ve müzik sanatına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anasanat Dalı Başkanı Mesajı

Değerli öğrenci adaylarımız, 

Yaşadığımız coğrafyaya ait müzik geleneği, dünyanın en köklü en kadim müzik gelenekleri arasında yer almaktadır. Böylesine köklü bir müzik geleneğinin akademik boyutta tam olarak anlaşılıp icra edilebilmesi, yeni araştırma alanlarının yaratılabilmesi ve bu sayede yaşatılarak yeni kuşaklara aktarılabilmesi çok önemlidir. Siz değerli öğrenciler böyle gelenekli bir müziğin yolunu seçerek çok önemli bir misyon yüklenmiş oluyorsunuz. 

Biz Haliç Üniversitesi olarak Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği branşlarımızda, her biri duayen kabul edilen, Türkiye'nin ilk Türk müziği konservatuvarının kurucu kadrosunda da yer almış hocalarımız başta olmak üzere; kendi alanında uzmanlaşmış ve aktif olarak bölümümüzle ilgili iş olanaklarında faaliyeti olan akademik kadromuz ile sizlere bu köklü müziğin eğitimini sunmaktayız. 

Bu sayede yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmış olmayacaksınız. Akademik eğitimle birlikte sahada da faaliyet göstererek gelişiminizi her yönden tamamlama ve mezuniyetinizin sonrasında bu faaliyet sahalarında istihdam edilme şansını yakalayacaksınız. 

Mezunlarımız ülkenin dört bir yanındaki müzik topluluklarında görev alabilir, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarında öğretimlerine devam ederek akademisyen olabilir ya da çeşitli müzik kurumlarında öğretmen, eğitimci olarak kendilerine yer bulabilmektedirler. 

Sizleri de mezuniyetiniz sonrasında bu noktalarda görmek, Türk müziği geleneğinin yaşamasına ve aktarılmasına dair yapacağınız çalışmalarınızı izlemek bizleri onurlandıracaktır. 

Tüm adaylarımıza yetenek sınavlarında başarılar dilerim. 

Dr. Öğr. Üyesi Dilan Akıncı

Türk Musikisi Sanatta Yeterlilik Programı Anasanat Dalı Başkanı