Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı

Türk Musikisi bölümü, gençlerin Türk Sanat Müziğini, Türk Halk Müziğini ve Batı Müziğini derin bir sanat ve ilim olarak her yönü ile öğrenmelerini sağlamak, gerek teorisyen olarak gerek saz ve ses icrasında düzeyli ve çağdaş sentezi yakalayabilecek bilinçli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Bölüm mezunları, Kültür Bakanlığına bağlı koroların, TRT Radyo ve Televizyon kurumlarının açtığı sınavlara girme hakkı kazanarak ses veya saz sanatçılığı görevinde bulunabilirler. Özel radyo-tv kuruluşlarında yapımcılık, tonmaisterlik gibi müzik ile ilgili alanlarda çalışabilirler. Çeşitli müzik dernekleri ve korolarda şeflik yapabilirler. Solist olarak ya da topluluklar oluşturarak çeşitli kurumlarda müzik etkinlikleri sürdürebilirler.

 Kampüs Bilgisi 5 Levent 

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Değerli öğrenci adaylarımız, 

Yaşadığımız coğrafyaya ait müzik geleneği, dünyanın en köklü en kadim müzik gelenekleri arasında yer almaktadır. Böylesine köklü bir müzik geleneğinin akademik boyutta tam olarak anlaşılıp icra edilebilmesi, yeni araştırma alanlarının yaratılabilmesi ve bu sayede yaşatılarak yeni kuşaklara aktarılabilmesi çok önemlidir. Siz değerli öğrenciler böyle gelenekli bir müziğin yolunu seçerek çok önemli bir misyon yüklenmiş oluyorsunuz. 

Biz Haliç Üniversitesi olarak Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği branşlarımızda, her biri duayen kabul edilen, Türkiye'nin ilk Türk müziği konservatuvarının kurucu kadrosunda da yer almış hocalarımız başta olmak üzere; kendi alanında uzmanlaşmış ve aktif olarak bölümümüzle ilgili iş olanaklarında faaliyeti olan akademik kadromuz ile sizlere bu köklü müziğin eğitimini sunmaktayız. 

Bu sayede yalnızca akademik eğitimle sınırlı kalmış olmayacaksınız. Akademik eğitimle birlikte sahada da faaliyet göstererek gelişiminizi her yönden tamamlama ve mezuniyetinizin sonrasında bu faaliyet sahalarında istihdam edilme şansını yakalayacaksınız. 

Mezunlarımız ülkenin dört bir yanındaki müzik topluluklarında görev alabilir, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarında öğretimlerine devam ederek akademisyen olabilir ya da çeşitli müzik kurumlarında öğretmen, eğitimci olarak kendilerine yer bulabilmektedirler. 

Sizleri de mezuniyetiniz sonrasında bu noktalarda görmek, Türk müziği geleneğinin yaşamasına ve aktarılmasına dair yapacağınız çalışmalarınızı izlemek bizleri onurlandıracaktır. 

Tüm adaylarımıza yetenek sınavlarında başarılar dilerim. 

Dr. Öğr. Üyesi Dilan AKINCI

Türk Musikisi Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı