Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı

1980’li yıllara gelinceye kadar Türkiye’de ihracatçı denildiği zaman yabancı firmaların sipariş ettiği, ürünlerinin gümrük ve kambiyo işlerini tamamlayarak yurt dışına gönderme becerisini gösterebilen işletmeler anlaşılırdı. Benzer şekilde ithalatçı kavramı yabancı ülkelerdeki satıcıların gönderdiği malların vergilerini ödeyip, sınır işlemlerini tamamlayarak yurda getirme altyapısına sahip işletmeleri ifade ederdi. Firma fonksiyonları arasında uluslararası pazarlama ve uluslararası tedarik kavramının fazla yeri bulunmazdı. Çoğu firmanın hedef pazarlardaki potansiyel müşterileri bulmak ve mallarını hedef kitleye beğendirmek için bir gayreti olmazdı. Genellikle yabancı alıcıların Türkiye’deki tedarik büroları Türkiye’deki üreticileri bulur ve Türk firmaları bu şekilde yabancı pazarlarla tanışırdı. Yurt dışından ham madde, ara malı ve nihai mal ithal etmek durumunda olan firmalar da, yurt dışından kendi tedarik kaynaklarını bulma konusunda fazla bir çaba göstermezdi. Yurt dışındaki firmaların Türkiye’deki bayi ve acenteleri, Türk ithalatçılara alternatifler sunar, Türk ithalatçılar bu alternatifler arasından seçtikleri malları ithal ederdi. Doğal olarak hem ihracatta hem ithalatta yabancı firmaların koşulları geçerli olur, Türk firmaları edilgen durumda kalırdı. Az sayıda firmanın yabancı hedef kitle isteklerine göre mamul tasarlama ve sunma eğilimi görülüyordu. Gelişmekte olan dünyanın çoğunda durum Türkiye’den pek farklı değildi.

Ulaşım ve iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve uluslararası uzmanlaşmaya dayanan çok taraflı ticaret sisteminin getirdiği küreselleşme, 1980’li yıllardan sonra Türkiye dâhil birçok gelişmekte olan ülke girişimcilerinin dünya pazarlarında varlık gösterme vizyonlarını değiştirdi.  Gelişmekte olan ülkelerin girişimcileri de artık mallarına pazar bulmak veya ihtiyaçları olan yabancı ülke mallarını elde etmek için köşe bucak dünyayı dolaşıyorlar. Günümüzde ithalatçı veya ihracatçı denilince mallarına pazar bulmak veya yurtdışından tedarikte bulunmak için koşturan, yabancı hedef kitlelerin arzu ve isteklerine uygun mal üretmeye ve yabancı talebinin ne yönde evirildiğini tahmin etmeye çalışan, yabancı müşterisine mal yanında çeşitli hizmetler sunarak ürettiği malın katma değerini arttırmaya çalışan girişimciler akla gelmektedir.

Şirketler bünyesinde artık uluslararası pazarlama, uluslararası satın alma, iş geliştirme ve operasyon bölümleri bulunmakta ve bu bölümlerde yüksek nitelikli uzman ve yöneticiler çalışmaktadır.

Haliç Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek lisans programı müfredatı bu ihtiyaçlar ve dünya örnekleri dikkate alınarak 2018 yılında yeniden oluşturuldu. Müfredatımızdaki dersler, öğrencilerimize küresel ticaret sistemini tanıtmak, uluslararası pazarlama, uluslararası tedarik, küresel tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve finans ve operasyon yönetimi anlamında yetkinlik kazandırmak üzere yeniden tasarlandı. Kovid 19 dolayısıyla online dönen eğitimlerimiz, belli bir sistem içinde öğrenmeyi öğreterek verilmektedir. Eğitim kadromuzun önemli bir kısmı piyasa deneyimi veya kamuda bürokrasi deneyimine sahiptir.

Programımızı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz uluslararası ticaretle yapan şirketlerin çeşitli departmanlarında, ticaret ve sanayi odalarında, ihracatçı birliklerinde, Türkiye İhracatçılar Meclisinde, yabancı ortaklı üretim ve yatırım şirketlerinde, ulusal ve uluslararası perakende sektöründe kariyer olanaklarına sahiptirler. Uluslararası ticaret hizmetleri veren başata bankaların kambiyo bölümleri, lojistik şirketleri, sigorta şirketleri, uluslararası gözetim firmaları ve gümrük müşavirliği firmaları ayrı birer kariyer basamağı olarak değerlendirilmelidir.  Ayrıca başta Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı olmak tüm bakanlıklarda, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde,  yabancı konsolosluk ve elçiliklerde iş fırsatları bulmak mümkündür.

Tezsiz programımız öğrencilerimizi iş dünyasında kariyer basamaklarına hazırlarken,  tezli programımız buna ilaveten akademik dünyanın da kapılarını aralamaktadır.

 Kampüs Bilgisi 5. Levent

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Hasan PARILTI

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı