Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Anabilim Dalı Başkanı Mesajı

Günümüz iş yaşamında teknolojinin artan yeri ve endüstri 4.0'ın da etkisiyle organizasyonlarda hemen hemen bütün süreçlerde bilişim sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple bilgiyi işleyebilen ve yönetebilen BT uzmanlarına gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, teknik beceriler ve iş süreçleri bilgisi arasında bir denge sağlamaya odaklanmaktadır. Bu kapsamda gelişime ve yeniliklere ayak uyduran, sektörün eksiklerini görüp ona göre kendini yönlendiren, bilgi üretim süreçlerine hâkim nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı bir işletmenin bilişim ve iletişim kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını amaçlamaktadır. İş gereksinmelerini karşılamak için gerekli bilgi, teknoloji, iş süreçleri ve işletmecileri bir araya getirmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı altyapıyı oluşturmaktadır. Program öğrencilerin çözümleme, iletişim, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün gerektirdiği dinamizmi kazanmalarına da yardımcı olmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri disiplinler-arası bir alandır. Bu sayede hemen hemen her sektörde kendine yer bulan bir müfredata sahiptir. Öğrencilerinin kendi iş alanlarını bilgi teknolojisi yetkinliğiyle harmanlayarak çağı yakalamalarına katkı sağlamaktadır. BT uzmanlığının yanı sıra organizasyonların rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olan eğilimleri analiz etmeyi ve tahmin etmeyi öğretir. Bu bağlamda Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans mezunları, organizasyonlarda kararları mümkün kılan bilgileri sağlayan kişilerdir diyebiliriz.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, Bilişim ve İşletme disiplinlerinin ortak katkıları ile yönetim bilişimi alanında yukarıda anılan kapsamda bir Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlık programıdır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) programından mezun olmak için öğrencilerin; en az 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) programından mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Nuray TEZCAN

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı

 Kampüs Bilgisi 5. Levent